16

16 Augusti

 Ödebyn nära San Martin

Husen blev exproprierade dvs utlösta av staten pga planerat dammbygge
men bygget blev inte av. De som bodde där försökte flytta tillbaks i olika
omgångar men myndigheterna sprängde till slut husen. Trots detta bor några kvar.Byn Muro de Roda

En by som nu är ödelagd men kanske kommer att restaureras. Observera att stenhuggaren inte kunde "stava"
utan fick lägga till strecket över nollan för att det skulle bli 1637. Gammalt!Kändes konstigt att gå i en by som hade invånare för 300 år sedan
 

 

Byn L'Ainsa
 Roda de Isabena


Lunch-restaurang 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar